چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
www.mokrian.ir

  • تاریخ: سه شنبه, ۶ تیر ۱۳۹۶ / ساعت ۱۷:۰۶:۳۵
  • شناسه خبر: 670

متولي فرهنگ كاري در شهر كيست؟

مُکریان؛ مولانا در دفتر چهارم مثنوي حكايتي را با مضمون “سوراخ دعا” نقل مي كند كه بازخواني آن خالي از لطف نيست، مولا نا با اشاره به متون حدیثی اسلام و دعاهای مختلفی كه در بطن آنها وجود دارند در كاربرد و تاثير اين ادعيه تاكيد مي كند: مثلا در وقت استنجا در تشناب باید […]

مُکریان؛ مولانا در دفتر چهارم مثنوي حكايتي را با مضمون “سوراخ دعا” نقل مي كند كه بازخواني آن خالي از لطف نيست،
مولا نا با اشاره به متون حدیثی اسلام و دعاهای مختلفی كه در بطن آنها وجود دارند در كاربرد و تاثير اين ادعيه تاكيد مي كند:
مثلا در وقت استنجا در تشناب باید این دعا را بخواند: “اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین” خدایا به من توفیق توبه بده و مرا از همه‌ی ناپاکی‌ها پاک کن. اما در وقت گرفتن وضو دیگر نباید این دعا را بخواند بلکه باید بگوید: ” اللهم ارحنی رائحه الجنه” خدایا بوی جنت را به مشام من برسان.
مولوي نقل مي كند: یک نفر در تشناب نشسته بود و خودش را تخلیه می‌کرد و این دعا را می خواند: خدایا بوی جنت را به مشام من برسان. ظریفی از آن‌جا می‌گذشت، صدا کرد: دعایت خوب است،اما سوراخ این دعا آن‌جایی نیست که تو ادعا می‌کنی و در حقيقت سوراخ دعا را گم کرده‌ای.
در سازماندهي و برنامه ريزي بسياري از امورات مديريت امروز گم كردن سوراخ دعا پديده اي مرسوم و عادي است.
گاهي تاكيد بر امورات فرهنگي در سيستم مديريت شهري چنان پر رنگ و پر زرق و برق مي شود كه ساير فعاليت ها و برنامه هاي ديگر و حتي حياتي را تحت الشعاع خود قرار مي دهد.
تاكيد بر كار فرهنگي و فرهنگ كاري در مديريت شهري اگرچه لازم و امري پذيرفته شده تلقي شده است ، اما رتبه و اولويت بندي اين موضوع چيست؟ و آيا با منابع مالي و محدود موجود الويت ممتاز محسوب شود؟
بديهي است صاحب نظران علم اقتصاد اين علم را مديريت تخصيص منابع محدود به خواسته هاي نامحدود بشر تعبير مي كنند،مديريت اين اعتبارات و منابع در حوزه شهري كاري اگرچه پيچيده نيست اما بشدت الويت پذير است.
در ساختار شورا بعنوان متولي و برنامه گذار سيستم مديريت شهري سه حوزه مهم تعريف مي شود كه بر اساس اين سه حوزه و در قالب كميسيون هاي تخصصي اصلي و با تاكيد بر وضعيت منابع موجود مي توان در مورد هزينه كرد در حيطه آنها تصميم گيري كرد:

الف : كميسيون برنامه وبودجه و امور حقوقي
ب : كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و امور ورزشي
ج : كميسيون عمران و خدمات شهري

مديريت بر هرحوزه بدون برنامه ريزي و سازماندهي ممكن نيست، چه در سطح كلان باشد ( جامعه) و چه در سطح خرد( سازمان). مديريت فرهنگي از آن رو حائز اهميت است كه فرهنگ در زندگي افرادجامعه و ايجادهويت ملي،نوآوري، كارآفريني ، سرمايه ، فن آوري و غيره اهميت بسيار دارد . تمامي موارد برشمرده زماني به منصه ظهور خواهند رسيد كه در باورها و ارزشهاي يك جامعه ريشه و حضور داشته باشند. از آنجا كه هدف گذاري وبرنامه ريزي، ضرورت مديريت محسوب مي شوند، اين دو بدون شناخت وضعيت موجودكه مبتني برگذشته است امكان پذير نمي باشد.
مديريت فرهنگي با اتكاء به ارزش هاي جامعه بايد در پي اعتلاي فرهنگ باشد وشرايطي را فراهم نمايد كه اهداف مورد نظر به گونه اي مطلوب حاصل شود ؛ چرا كه دستيابي به اهداف مطلوب فرهنگي، تاثير قابل توجهي برديگر فعاليتها خواهد داشت . براي مديريت بهينه در هر حوزه اي ،لازم است سياست هاي متناسب با آن حوزه اتخاذ شود و مسير را براي رسيدناز وضعيت موجود به وضعيت مطلوب هموار سازد . ( پژوهشنامه ۳۱ ، مديريت فرهنگي )
تاكيد بر مديريت فرهنگي در سه حوزه ؛
سبك زندگي،
هويت بخشي،
تغييرات فرهنگي،
مطرح مي گردد كه هر سه مورد باعث ارتقاء رفتار شهروندان در مسير دستيابي به حقوق شهروندي مي شود.بعنوان مثال نهادينه كردن استفاده از وسايل نقليه عمومي در بخش سبك زندگي باعث كاهش آلودگي هوا،كم شدن ترافيك و كاهش زمان دسترسي و ارتقاء بازدهي با تاكيد بر مديريت موثر زمان مي شود.
در مقوله هويت بخشي تاكيد بر هويت ملي باعث مسئوليت پذيري و رعايت اخلاق و نهايتاً تعادل گذاري هنجاري و كم شدن هزينه هاي سربار اجتماعي را به دنبال دارد.
تغييرات فرهنگي و آگاه سازي گروه هاي هدف از نتيجه تغييرات فرهنگي و القاء بي هويتي مكتسب از آن اراده سازي ريشه اي و تعميق باورهاي اصيل و جامعه اي غني و توانمند و كارا را در پي خواهد داشت.
آنچه در تحكيم و آثار مثبت فرهنگ سازي در مديريت شهري گفته شد از تاثير خوب و انكار ناپذير اين فاكتور مهم ساختار اجتماعي در بهبود روند مدنيت پذيري افراد با كمترين هزينه تراشي حكايت دارد،از ساير وظيفه هاي اصلي شورا بودجه بندي و برنامه ريزي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت پروژه هاي شهري و ايجاد بستر حقوقي مناسب جهت احقاق حقوق عمومي در قراردادها و دعاوي مرتبط با شهرداري و شورا و نيز امورات عمران و خدمات شهري مي باشد كه با توجه به آنچه گفته شد و تعريف علم اقتصاد و منابع محدود و ضرورت الويت گذاري در تخصيص اين منابع محدود، اهميت تاكيد بر وظايف مختص شهرداري را روشن تر مي كند.
در حوزه هاي فوق الذكر و بلاخص عمران و خدمات شهري متولي خاص اين امورات شهرداري ها بوده و در صورت عدم عمل به تكليف از سمت اين سازمان اين وظايف بدون متولي و راكد باقي مي مانند و لذا اين متولي گزيني اختصاصي اهميت و الويت موضوع را صدچندان مشخص مي كند.
اما مقوله فرهنگ مانند موضوع عمران و خدمات شهري حوزه اي يتيم و تك سرپرست نيست!
خوشبختانه در نظام حاكميتي موجود فرهنگ داراي متوليان قدرتمند و ارزشي مي باشد ، اگر شهرداري ها خود گردان هستند و براي هزينه كرد امورات جاري بايد از عوايد عمومي مايه بگذارند،بر عكس متوليان فرهنگ و فرهنگ سازي از بودجه كلان دولتي ارتزاق مي كنند.
وزارت خانه هاي بزرگي مانند فرهنگ و ارشاد اسلامي،سازمان صدا و سيما،سازمان تبليغات اسلامي،وزرات علوم ،آموزش و پرورش،حوزه هاي ديني و معرفتي،مراكز بزرگ اسلامي و سازمان هاي عريض و طويل ديگر دست اندر كار و متولي اصلي اين مقوله هستند.
با اين اوصاف و علم به موازي كاري در بسياري از اين فرهنگ كاري ها و استرداد اعتبارات بخش فرهنگ به بسياري از نهادهاي دولتي و نظامي و انتظامي اگر شهرداري ها در حوزه كمسيون هاي فرهنگي و اجتماعي از حالت مجري گري به شيوه نظارتي تغيير رويه بدهند و بجاي تصديگري موازي، كمك كار فكري و نظارت و كنترل باشند،ضمن كمك به ارتقاء وضعيت فرهنگي و ترفيع شاخص هاي اجتماعي ،مي توانند اعتبارات اين بخش را در واحد عمراني و خدمات هزينه نمايند تا شاهد زيبايي و آباداني بيش از پيش شهرهايمان باشيم،وصد البته تاكيد بر كار فرهنگي اگرچه مهم و ضرورتي انكارناپذير است اما پرداختن شهرداري ها با وجود اين همه متوليان رشيد و دلير به اين موضوع چيزي نمي تواند محسوب گردد،مگر گم كردن سوراخ دعا……

ماردین سید احمدی

انتهای پیام/ یگفتگو