سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
www.mokrian.ir

  • تاریخ: یکشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۶ / ساعت ۲۰:۱۴:۰۹
  • شناسه خبر: 845

پايان ماراتن يك انتخاب/ده ويژگي برتر براي شهردار

مُکریان؛ همين روزهاست كه جناب شهردار انتخاب و بر كرسي بدهكار شهرداري تكيه مي زند،شهرداري كه به قول شهردار سابق (صلاح كردستاني)٣٤ ميليارد و به قول شهردار اسبق(ابراهيم كريمي) ٧٢ ميليارد و ٩٠٠ ميليون بدهي بي چون و چرا در خزانه دارد و مهمتر از اين بدهي ها، دورنماي افق درآمدش هم روشن نيست. هرچند […]

مُکریان؛ همين روزهاست كه جناب شهردار انتخاب و بر كرسي بدهكار شهرداري تكيه مي زند،شهرداري كه به قول شهردار سابق (صلاح كردستاني)٣٤ ميليارد و به قول شهردار اسبق(ابراهيم كريمي) ٧٢ ميليارد و ٩٠٠ ميليون بدهي بي چون و چرا در خزانه دارد و مهمتر از اين بدهي ها، دورنماي افق درآمدش هم روشن نيست.
هرچند اين بدهي ها،زرق و برق كرسي شهرداري در اين دوره را تحت الشعاع خود قرار داد و باعث عدم ورود بسياري از متخصصين حوزه مديريت شهر و شهرسازي به گردونه رقابت ها گرديد، اما با وجود اين مخاطرات بازهم بازار كانديداتوري شهرداري شهر فرهيخته مهاباد كساد نبود و از طيف و تخصص هاي مختلف افراد صاحب نظر و توانمندي به جرگه رقابت پيوستند.
پايش ٥٤ نفر ثبت نام كننده و مصاحبه و اخذ رزومه و فرايند گزينش اين افراد توسط شورا،در جمع بندي نهايي به هفت نفر رسيد،هفت نفر كه هركدام بنحوي بار تئوري شهردار شدنشان سنگين است اما بار عملي موضوع و سوابق شان كاملاً متفاوت است،
از آنجاي كه بزعم نگارنده زخم عدم تخصص و بلاخص ضعف مديريت بر پيكره شهر مهاباد قابل انكار نيست و از فرصت آزمون خطا نيز گذشته است و مجال كوچكترين كوتاهي در اين ميدان وجود ندارد،وقت آن رسيده است كه فارغ از توجه به اسم و رسم از ميان گزينه هاي موجود بر اساس ويژگي ها اقدام به انتخاب كرد،اينجا ديگر بايد ملاك معين و مشخص باشد،معيارهاي سنجش پذير را اعمال كرد و مصلحت شهر را بشدت دخالت داد.
اينجا ديگر شهردار قوم و طايفه و محله و نژاد و حلقه و گروه و دوست و دشمن نمي شناسد،بايد از تخصص حرف زد،ويژگي ها را يك يك ارزيابي كرد،رفتارها را به ملاك هاي قابل سنجش تبديل كرد و نمره داد و بالاترين نمره را با نقاره و ناي بر مسند شهرداري نشاند.
بحث انتخاب شهردار از آنجا مهم و غيرقابل اغماض است كه سرنوشت شهر و آينده مكان هايي را قرار است در آن زندگي كنيم به دست او مي سپاريم،زيبا سازي شهري،دفع زباله ،فضاي سبز،ساخت و ساز و بهداشت و نظافت،كوچه و خيابان و معابر و همه و فرهنگ شهرمان را به او واگذار مي كنيم كه امانت دارش باشد،باني و باعث ترقي جايگاه و رتبه شهرمان شود و شهرداري باشد در خور و شايسته نام مهاباد بزرگ.
اگرچه اين انتخاب در مرحله اول و قانوناً جزوء حيطه اختيارات افراد شوراي شهر تعريف شده است اما در اين برهه حساس زماني وظيفه سمن ها و نخبگان و معتمدين و متخصصين ،كنار گود نشستن و انفعالي عمل كردن نيست،مشورت دادن درست و كمك به شورا با روشن كردن زواياي پنهان اين انتخاب بر اساس مصلحت شهري و منفعت عمومي ايجاب مي كند كه در اصل انتخاب شفاف سازي شود و خرد جمعي به ياري عصاره فضيلت شهري بشتابد.
ويژگي هاي خاصي كه در اين دوره براي شهردار شدن و موفق ماندن و مرهم كردن زخم هاي عميق شهري لازم است با ويژگي هاي يك مدير موفق در دوران رفاه مالي متفاوت است بعنوان مثال در مديريت دوران رفاه، بر هزينه كردن اصولي و گاهي پرداختن به حاشيه و زيباسازي با “رويكرد باز” تاكيد مي شود ،در حاليكه مديريت زمان استقراض بر تسويه و تبادل هزينه و درآمد و تهاتر و سختگيري مالي با “رويكرد بسته”!استوار است.
در شرايط ويژه و نابسمان كنوني مي توان ويژگي هاي زير را براي شهردار آينده مهاباد ايده آل توصيف كرد،
١-مديريت توانمند(تخصص در مديريت)
٢-تجربه حقوقي (تخصص حقوقي)
٣-تجربه عمراني (تخصص فني)
٤-داراي دانش فني و اجتماعي بروزشده(اجتماعي)
٥-معتقد به خرد جمعي و مشورت گرا(تيم ساز)
٦-پراگماتيك(عملگرا و جدي)
٧-محكم در برخورد(با شهامت)
٨-رك و صريح (شفاف در عمل)
٩-پاك دست ،فساد ستيز و غيرقابل نفوذ
١٠-داراي تفكرات استراتژيك(آينده نگر)
با این تفاسیر و درگیر بودن شهر با پرونده های زياد حقوقی و عمران شهری ،گزینه مناسب و شايسته برای شهرداری كسي است كه گذشته بي حاشيه در امورات مالي و درخشان در برخورد با فساد سازمان يافته دارد كسي كه از بدنه نظام مهندسي است و سيستم مهندسي شهري را مي شناسد،سالها در بدنه سازمان نظام مهندسي مانند سربازي خدمت كرده است،يك لكه سياه ريالي در پرونده اش ندارد و و دوست و دشمن به پاك دستي اش اعتراف مي كند،در دوره چهارم شورا به پيشنهاد آنها بعنوان بازرس به موشكافي از تخلفات و فساد مالي شهرداري پرداخت و اگرچه عمرهمكاري اش كوتاه بود اما منشاء كشف حقيقت در بسياري از پرونده هاي حقوقي شهرداري و حيف و ميل بيت المال شد.
متخلفين نظام مهندسي مهاباد را با اسناد و مدارك به شوراي انتظامي فرستاد و نماد يك خدمتگزار صادق و زحمت كش در سازمان شد،كسي كه اگر رويه هاي ناپاك لابيگري و قمار قدرت را بلد بود اكنون مرتبه اش به مراتب بالاتر بود.
اكنون روي سخن من با هر هفت مرد شوراست:
همه چيز بغير از شرافت و غيرت را كنار بگذاريد و براي يكبار هم شده بخاطر نام شيرين و بلندآوازه مهاباد انتخاب كنيد……!

ماردین سید احمدی

انتهای پیام/ یگفتگو