سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
www.mokrian.ir

  • تاریخ: چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ / ساعت ۰۳:۰۸:۳۲
  • شناسه خبر: 1140

تحول در سيستم مديريت شهري

مکریان؛ “پيتر دراكر” سازمانهاي آينده را مشابه فرض كرده بود ،،سازمانهايي كه به نظر او شبيه بيمارستان،دانشگاه و اركستر سمفونيك بودند. در تفسير ديدگاه “دراكر ” در سازمان ها پايگاه-داده هاست كه بايد خود اطلاعات را فراهم كنند، اين سازمانها بايد با طرحهاي انگيزه شي بهتر،مديران مياني كمتر،داشتن سلسه مراتب مسطح تر همراه با حيطه […]

مکریان؛ “پيتر دراكر” سازمانهاي آينده را مشابه فرض كرده بود ،،سازمانهايي كه به نظر او شبيه بيمارستان،دانشگاه و اركستر سمفونيك بودند.
در تفسير ديدگاه “دراكر ” در سازمان ها پايگاه-داده هاست كه بايد خود اطلاعات را فراهم كنند،
اين سازمانها بايد با طرحهاي انگيزه شي بهتر،مديران مياني كمتر،داشتن سلسه مراتب مسطح تر همراه با حيطه ارتباطي وسيع تر كه سيستم هاي مديريت اطلاعات آنهارا مسير مي كند، وارد عرصه جهاني شدن مي شدند.
در علم نوين مديريت سازمانها بايد چهار ويژگي عمده را دارا داشند:
١- داشتن استراتژي جهاني
٢-متخصص فن آوري
٣-سياست مدار تمام عيار
٤-رهبر،انگيزاننده
اين آينده نگري در علوم مديريت” دراكري” بعدها توسط “گوديستن”رنگ و لعاب آينده پژوهي به خود گرفت.
آينده پژوهان معتقد بودند، كه آينده جاي نيست كه به آنجا مي رويم بلكه مكاني است كه آن را مي سازيم از ديدگاه آنان راه هايي كه به آينده ختم مي شوند ساختني بودند و نه يافتني!
اين تعريف زيربناي شعار معروف سازمان شهرداريها دنيا در سيستم مديريت جهاني نوين شد كه تاكيد داشت:
“شهر خوب ساختني است نه يافتني”
در اين ساز و كار تحولات و تغيرات روش هاي مديريتي ،تكنيك هاي سنتي مديريت تحول سازماني كه شامل:
-آموزش حساسيت
-بررسي-فيدبك
-آموزش شبكه
بودند، جاي خود را به فنون نوين تحول دادند.
در سازمانهاي در حال گذار از سنتي به مدرنيته، فنون نوين تحول بازتعريف شد،فنوني كه شامل موارد ذيل بودند:
-مشاوره-فرايند
-ميانجيگري شخص ثالث
-تيم-سازي
-تجزيه و تحليل مراوده اي
از ديدگاه “ماكس وبر”سازمان پدیده‌ای اجتماعی به شمار می‌آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخص بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می‌کند.”
تعریف ارائه شده از سازمان، لزوم هماهنگی رسمی الگوهای تعاملی اعضای سازمان را مشخص می نماید. ساختار سازمانی تصریح می‌کند وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه کسی به چه کسی گزارش بدهد و ساز و کارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی که باید رعایت شوند کدامند؟
ساختار(Structure) را به عنوان یکی از اجزاء سازمان که از عنصر پیچیدگی رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف می‌کنیم.
«پیچیدگی» حدود تفکیک درون سازمان را نشان می‌دهد. همچنین به میزان تخصص‌گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان اشاره کرده و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده‌اند را نیز تصریح می‌کند. البته پیچیدگی یک اصطلاح نسبی است.
حدی که یک سازمان برای جهت‌دهی رفتار کارکنانش، به قوانین و مقررات و رویه‌ها متکی است “رسمیت” نام دارد.
كارشناسان مديريتي ،ساختار شهرداري مهاباد بعنوان مهم ترين زيرمجموعه شوراي شهر را ساختاري معيوب و كاملا سنتي مي دانند،بديهي است كه اصلاح ساختار سازماني منجر به چابك سازي سازماني و ارتقاء جايگاه و نهايتا افزايش بهروري مي گردد.
غرض از اين مقدمه پرداختن به مشکلات ساختاری سازمان شهرداری از دیدگاه علم مدیریت است. عيوب ساختار در سازمان شهرداري مهاباد، از عوامل تاثیرگزار بر بي انگيزه گي قریب به اتفاق كاركنان است،تعدد مديران مياني،عدم ارتباطات هم سطح، سلسله مراتب بشدت عمودي و نهايتاً فربهي و ناكارآمدي و كم تحركي سازمانی از مشکلات دیگر این سازمان در این راستا به شمار می آید .
براي بهبود و اصلاح و توسعه سازماني (Organization Development) و به تعبيري بهتر تحول در اين ساختار بهترين روش استفاده از شيوه ها و فنون نوين تحول سازماني است.
باعلم به کارسازی فنون نوین تحول در استفاده از کارشناسان داراي تخصص هاي لازم مرتبط با فنون(OD) ،مدیریت شهرداری مهاباد می تواند با اضافه كردن چند مشاور متخصص خارج سازماني و استفاده از تكنيك تيم -سازي و ميانجيگري شخص ثالث در شهرداري مهاباد حل مشكلات ساختاري را تسريع كند و با اين تغيير از وضعیت ناکارامد فعلی به سمت سازماني چابک، پويا و يادگيرنده خيز بردارد.

ماردین سید احمدی

انتهای پیام/ یگفتگو