نام روستای قلایچی برای بسیاری از گردشگران اثار باستانی و غار نوردی به واسطه وجود دو اثر منحصر به فرد (تپه باستانی و عمیق ترین غار سنگی ایران) اشناست.
روستای بکر که بجز این دو اثر دارای جاذبه های دیگر گردشگری نیز می باشد که در صورت توجه مسئولان می توانست هم پا با کندوان یا روستا های دیگر نام اشنا برای گردشگران هم اکنون قطب حضور مسافران و دوستداران گردشگری در منطقه باشد.
علی الرغم وجود تمام شرایط روستای قلایچی جهت معرفی به عنوان روستای پایلوت گردشگری در مکریان هیچ اقدام خاصی برای ان صورت نگرفت تا در نهایت پای چرغ بلدوزر ها برای تخریب بخشی از روستا به این منطقه باز شد.
چندی است روستای زیبای قلایچی میزبان ده ها بلدوزر و دیگر ماشین های سنگینی است که جهت انتقال خط لوله گاز ایران به ترکیه در حال حفاری در این روستا هستند که همین موضوع سبب نابودی بخشی از طبیعت بکر آن شده است.
به گفته اهالی روستای قلایچی پیمانکاران این پروژه اصرار داشتند که خط لوله از کنار تپه باستانی قلایچی عبور کند که خوشبختانه این مهم برای انان میسر نشد و مجبور شدند مسیر حرکت خط لوله را کج کنند ولی باز سبب شد تا قسمتی از طبیعت بکر این روستا دست خوش تغییرات جدی شود.
بر کسی پوشیده نیست که پروژه انتقال گاز ایران به اروپا از طریق خاک ترکیه یک پروژه ملی و پر سود برای کشور خواهد بود اما ایا نمی بایست مجریان و پیمانکاران این پروژه و همچنین مسئولان شهرستانی پیش از رسیدن این خط انتقال به بوکان با مکان یابی صحیح عبور این خط لوله از تخریب یکی از مهم ترین روستاهای گردشگری و تاریخی بوکان جلوگیری می کردند
بی گمان جاذبه های طبیعی و اقلیم های متفاوت جغرافیایی همانند قلایچی می توانند دستمایه های گران قیمتی در حوزه اقتصاد باشند که بهره برداری از آنان مستلزم فراهم نمودن شرایط مختلفی از جمله حفظ و حراست از ساختار فیزیکی منطقه می باشد که متاسفانه این مهم برای روستای قلایچی تا حدودی از بین رفته است.
به واقع باید گفت مسئولان و دست اندراکاران این پروژه ملی در قبال یکی از جاذبه های مهم منطقه و بوکان سهل انگاری کردند و با عبور این خط لوله از منطقه قلایچی با بر هم زدن شرایط محیطی ان شانس بزرگی را از مردم بوکان و گردشگران سراسر کشور برای تبدیل شدن ان روستا به قطب گردشگری منطقه گرفتند.
امید است مسئولان شهرستان بوکان با جدیت پیگیر موضوع شده و از تخریب های بعدی این روستا جلوگیری کنند
روستای قلایچی در دوازده کیلومتری شمال شرقی شهر بوکان قرار دارد که میزبان تپه باستانی به هیمن نام مربوط به هزاره دوم پیش از میلاد و بجای مانده از تمدن ماناها و همچنینعمیق ترین غار سنگی ایران و قلعه قلاته رش و … است که هرکدام به تنهایی هویت و تاریخ این مرز بوم هستند