چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
www.mokrian.ir

  • تاریخ: سه شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۷ / ساعت ۰۷:۲۵:۵۰
  • شناسه خبر: 3536

اعتراض تاکسیرانان مهابادی به دخالت برخی از مسئولان

‍ ‍  نشست نمایندگان تاکسی‌های تلفنی مهاباد با شورای اسلامی شهر مهاباد در مورخه ۲۵ تیر ۹۷برای سومین بار در طول یک هفته در اعتراض به دخالت برخی از مسئولان این شهرستان درامورات مربوط به حمل و نقل شهری برگزار شد. ️جمعی از رانندگان تاکسی تلفنی به نمایندگی از مجموعه همکاران خود بعد از ینکه […]

‍ ‍  نشست نمایندگان تاکسی‌های تلفنی مهاباد با شورای اسلامی شهر مهاباد در مورخه ۲۵ تیر ۹۷برای سومین بار در طول یک هفته در اعتراض به دخالت برخی از مسئولان این شهرستان درامورات مربوط به حمل و نقل شهری برگزار شد.

️جمعی از رانندگان تاکسی تلفنی به نمایندگی از مجموعه همکاران خود بعد از ینکه بارها به مسئولین استانی و شهر نامه نوشتنه و مطالبات خود را مطرح نمودند و حتی مصاحبه ای که انجام دادند برای تحقق وعده های مسئولین و پیگیری مشکلات خود امروز ۲۵تیر۹۷ ازنزدیک باتعدادی ازاعضای محترم شورای شهر وشهردارمحترم درمحل ساختمان شورا دیدارکردند وموارد ذیل رامطرح وخواستار عملی شدن آن شدندوبیان داشتنداین اعتراضات وحضورمستقیم تا رفع این مشکلات همچنان باهمه مسئولین شهردرامور حمل ونقل ادامه دارد.

۱-جمع آوری تاکسیهای روستایی برابرمصوبات شورای شهروکمیته تطبیق وشورای ترافیک وفک آرم وعلائم وتابلو آنان وسازماندهی درمسیراصلی وتعریف شده روستابه شهرومانع شدن ازمسافرکشی آزاددرطول شبانه روز درسطح شهر(شفاف سازی شوراوشهرداری درخصوص اینکه چه فردیاافرادی درپشت پرده مانع ازانجام کامل مصوبات درخصوص تاکسی های رروستایی میباشندواینکه نحوه ارائه امتیازبه برخی ازاین تاکسیهاواژنسها پیگیری و شفاف سازی گردد).

۲-راه حلی برای ادامه خرید و فروش امتیاز تاکسی که در گذشته با مجوز سازمان تاکسیرانی وقولنامه آن انجام گرفته است وفعلا ادامه معاملات مغایرت قانونی داردواگر باقانون مغایرت دارد چرا سازمان اقدام به انجام ان نموده وبابت هر انتقال وقولنامه هزینه اخذنموده است وچه کسی جوابگوی خسارت به رانندگان میباشدانهم مصوبه ای که درکمیته تطبیق تاییدنشده است ولی درقولنامه های سازمان تاییدکمیته تطبیق درج شده است وحتی برابرابلاغ حمل ونقل استان سازمان بایدمعاملات را متوقف مینمود ولی بی توجه به قوانین وهشدارهااین روندغیرقانونی را ادامه داده است وخسارت جبران ناپذیری را بر بدنه حمل ونقل تحمیل کرده ومارانندگان به اعتماد قولنامه سازمان معامله کرده ایم ولی امتیازی که برابرقانون بایدمجانی دراختیارما قرار می گرفت باپول کلان فروخته شده وخسارت خودرا خواستاریم.

۳-برخورد جدی و شبانه روزی با مسافربرهای شخصی دارای تابلوی تقلبی و جعلی تاکسی تلفنی که درسطح شهر آزادانه تردد دارند و یا برای خود ایستگاههای مشخصی تعیین کرده اند.

۴-برخورد قاطع و آنی با تاکسی های اینترنتی که درصدد زمینه سازی برای فعالیت می باشند.

۵-سازماندهی درونی سازمان حمل ونقل شهری(تغییر درساختار و ترکیب هئیت مدیره و پرسنل سازمان حمل ونقل بخصوص بخش بازرسی جهت دوری از تبعیض و اعمال نفوذ ذی نفعانه و تکریم ارباب رجوع)

۶-عدم افزایش ناوگان حمل ونقل درون شهری درمجموع هرسه تاکسی سه گانه و اژانسهای شهری

۷-عدم دخالت کسانیکه درامورحمل ونقل کارشناس نیستن و سر رشته ندارن ویا با وظایف وجایگاه شغلی و مسئولیتی آنان همسویی ندارد و هشدار به این مسئولینی که به هر نحوی ازجمله استفاده از جایگاه قدرت شغلی ،اعمال نفوذ و….مانع از اجرای قانون د رموردجمع آوری تاکسی های روستایی می گردند و هرگونه پیشامد و عواقب سوء دراین راستا پیش بیاید برعهده این مسئولان می باشدکه در اجرای عدالت کارشکنی می کنند و دفعه بعد رسما نام ایشان رسانه ای شده و به علل دخالت هایشان و اهداف پشت پرده اشاره می گردد.

انتهای پیام/گفتگو