سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
www.mokrian.ir

  • تاریخ: پنج‌شنبه, 5 سپتامبر 2019 / ساعت 23:41:18
  • شناسه خبر: 5020

قارچ های انتخاباتی

  قارچ به گیاهی گفتِ می شود که فاقد کلرفیل یعنی سبزینه وتک هسته ای می‌باشد وتنها به هنگام اولین بارش همراه بارعد وبرق سراز خاک برخواهد آورد و درکل عمر کوتاهی دارد، قارچ ها به دسته جات مختلف تقسیم بندی و…که در حوزی علم گیاه شناسی وگیاه پزشکی میباشد،ولی صرف به لحاظ معنایی به […]

 

قارچ به گیاهی گفتِ می شود که فاقد کلرفیل یعنی سبزینه وتک هسته ای می‌باشد وتنها به هنگام اولین بارش همراه بارعد وبرق سراز خاک برخواهد آورد و درکل عمر کوتاهی دارد، قارچ ها به دسته جات مختلف تقسیم بندی و…که در حوزی علم گیاه شناسی وگیاه پزشکی میباشد،ولی صرف به لحاظ معنایی به تعریفی مختصربسنده می‌نمائیم،
بحث اصلی در مورد انتخابات هرچهار سال یک بار مجلس شورای اسلامی میباشد،در اسفندماه ۹۸ نوبت به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید،بعداز گذراز برگذاری انتخابات در هر دوره ای اسبِ برنده با جناح خویش در این مدت یکه تازانه برمسند قدرت بدونِ توجه به دیدگاه هامخالفان وموافقاً منتقد،برنامه ها واهداف خویش را هرچند برخلاف میل وعلاقه سایر اقشار جامعه باشد برکُرسی واریکه منافع شخصی و جناحی مینشانند.
در این مدت چندساله اسبِ برنده غافل از تمام قول ها و وعدهای انتخاباتی به امیال،افکار ومنافل عده ای قلیل اندیشیده وهم وغم ایشان برآوردن ورفع نیاز این معدود افراد است؛
بطوریکه در سوال واستیضیاح درون مجلس شورای اسلامی نیز باید سایه های منفعت طلبانه ی اسبِ برنده با جناح ولابی ایشان را جستجو وپدیدار نمود.
درپی این ناکارآمدیها؛ هستند افرادی صادق وبا درایت از جناح اسبِ برنده که به فکر منفعت شهروندان بود ودریک دوره راه رسیدن به مدینه فاضله را در پیوستن به جریان قدرت واسبِ برنده دانسته وبعبارتی با طناب پوسیدی این طرز تفکر غلط خویشتن واعتبار وشآن خویش را به چاه منفعت طلبان بی مآب ریخته اند.
این جریانات فکری نو اندیشانه که غالباً افراد دلسوز و تحصیلکرده ولی بی تجربه را شامل گشته که کم کم از تفکرات سودجویانه افراد معلوم الحال فاصله گرفته ودست به ابزارهای منتقدانه برده که متاسفانه اینگونه ابزار بسیار کم ویا در دسترس نمیباشد آنان را؛
لزا مجدداًراه گم کرده وبه قارچ های انتخاباتی درجهت انتقام از لابی اسبِ برنده بابرگشتن به مواضع وموقعیت های قبل از فعالیت انتخاباتی دوره گذشته حتی به کمتر ازنیز قانع وقائل اند.
که جای بسی تاسف دارد؛
زیرا فرصت جبران ودر دست گرفتن ابتکار عمل وحرکت کردن درجهت منافع ملی وعموم مردمی که برخلاف جریانات فکری( اسبِ برنده و قارچ های انتخاباتی) است برای این نواندیشان دلسوز فراوان بوده وهست…
قارچ های انتخاباتی را بایداز نو وبه درستی شناخت؛
این افراد همان رقبای انتخاباتی اسبِ برنده به دوران انتخابات متعدد ماقبل هستند که یادآوری گذشته ایشان نیز نمک پاشیدن بر زخم های کهن این مردمان ودیار مکریان است…
بایداذعان نمود؛
آزموده را آزمودن خطاست!
یعنی تجارب گذشته ازبرنده شدن این افراد را باید بی صدا فریاد زد تا شاید عاقلان را اشارتی کافی باشد؛
که این جناح موافق وموازی سیاسیکاری های قبل تر از زمان اسبِ برنده بودن که صرفا به طمع قدرت وثروت اندوزی همچون گذشته است که آنان امروزه مجددا سینه سپر وشعار داعیه ی ومدافع منافع خلق الله را باز سرمیزنند.
البته درستاد تبلیغاتی قارچ های انتخاباتی نیز بوده وهستند افراد لایق ودلسوزی که قربانی صداقت بیش از حد خویش در مواجهه باسیاسیکاری های افراد مجهول الهویه ومنفعت طلبانه در عرصه انتخابات گشته که چوب صداقت دردوستی با سیاسیکاران و قارچ های انتخاباتی را میخورند.
شگرد قارچ های انتخابات؛
درمدت کمتر ازیکسال مانده به انتخابات با ارسال پیام های اعیاد بامناسبتهای خاص وحضور در مراسمات ومجالس ترحیم بهمراه نقش بازی کردن؛
دایی مهربانتر از مادر…
همانند قارچ با اولین بارش منفعت طلبی همچون رعد وبرق سر از سینه احساسات، چشم درچشم مردمان خوب ونجیب ورنجکشید بسان ادوارگذشته در جهت منفعت طلبی شخصی وجناحی دوخته که تکرا مکرارات نموده بسان موج سواران بی مآبا وقهار تا دراین وادی ماهی گرفتن در آب گل آلود را..
لاکن قلب تپندی احساسات پاک وبی آلایش مردمان خوب وفهیم دیار مکریان در جریانات سیاسی،اجتماعی(انتخابات) دیگر برای قارچ های انتخاباتی واسبان برنده تپیدن نخواهد گرفت آنان را…
زیرا همگان به نیکی بیاد داشته وداریم؛ که مسببان اصلی تمامی مشکلات ریز ودرشتِ موجود وکنونی در دیارمکریان در طول ادوار گذشته توسط ره یافتگان به مجلس شورای اسلامی مربوط به صم وبکم بودن وشدن آنان است.
در(یک دهه گذشته) را که فقط درپی منفعت طلبی های شخصی وجناحی بوده اند که بر همگان عیان ونمایان است.
زیرا این دُمل چِرکی یک شبِ سر برنیاورده آورد واین مشکلات مربوط به ادوار گذشته وکنونی می باشد که دامن گیر دیار مکریان ومردمان آن را گرفته است.
حال رویکردمان را به زمان باقی مانده به انتخابات مجلس یازدهم خلاصه وار با این انتظاراز مردم فهیم دیار مکریان علی الخصوص قشرتحصیلکردی مظلوم وبه حاشیه راندی بیان نموده؛
آزموده را آزمودن خطاست!
دست دردست هم دهیم به مهر
میهن خویش کنیم اباد!
شهریور نودوهشت- لقمان توتونچی

انتهای پیام/گفتگو