رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: تشکیل گردان‌های سایبری و تیم‌های خدمات‌رسانی جزو برنامه‌های محوری پایگاه‌ها تعریف شود.