چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹
www.mokrian.ir

  • تاریخ: پنج‌شنبه, 6 آگوست 2020 / ساعت 09:34:29
  • شناسه خبر: 6336

نگاهی به عملکرد نمایندگان ادوار در بوکان

  یادداشت پیشرو با مضمون نگاهی به عملکرد ادوار در بوکان به قلم دکتر لقمان توتونچی در اختیار مکریان قرار گرفته است. بوکان؛ جنوبی ترین شهرستان استان آ.غ درمسیرشمال-شمالغرب ایران باآب وهوای مدیترانه ای بهمراه پتانسیلهای فراوان طبیعی وانسانی میباشد که درسال ۶۸ه.ش بهمت مرحوم استاد احمدطه درتقسیمات جغرافیایی سیاسی ازبخش به شهرستان تغییر وضعیت صورت […]

 

یادداشت پیشرو با مضمون نگاهی به عملکرد ادوار در بوکان به قلم دکتر لقمان توتونچی در اختیار مکریان قرار گرفته است.

بوکان؛ جنوبی ترین شهرستان استان آ.غ درمسیرشمال-شمالغرب ایران باآب وهوای مدیترانه ای بهمراه پتانسیلهای فراوان طبیعی وانسانی میباشد که درسال ۶۸ه.ش بهمت مرحوم استاد احمدطه درتقسیمات جغرافیایی سیاسی ازبخش به شهرستان تغییر وضعیت صورت خدماتی داد..
شهرستان مذکوردرمسیرکریدور شمال به شمالغرب و جنوبغرب کشوری است بطوریکه درامتداد سیمینه رود به سرعت به رشد وتوسعه قارچی دست پیداکرد..
طرحهای عمرانی دربوکان تنها محدودمیشود به فعالیتهای دوران طلایی مرحوم طه یعنی بعد ازایشان هرکدام ازنامزدهای انتخابات برسراجرائی شدن طرحهای عمرانی توسط ایشان، تنهامانورداده تبلیغاتی با شعارسرداده اند نامزدهای پیروز میدان پس از ایشان ( مرحوم طه)به غیرازجناح بازی وبه راه انداختن داستان هزارفامیل عملا هیچگونه اقدام عملی را باتوجه به جمعیت و وسعت بوکان برای مردمان این دیار انجام نداده اند..
وصرفاً به تبلیغات وارائه آمار وارقام واسناد کاغذی وبروکراسی اداری بسنده نمود..
غافل ازآنکه چشم بینای مردمان دیارمکریان بسی بیناتر است و لزوماً آنانکه با احساسات پاک ونجیب شان بازی نمایندسخت موردغضب وتنبیه اجتماعی مردمان این خطه قرار خواهندگرفت..
اشاره به؛
(میزان حداقلی مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی)
بوکان سکوی پرش؛
بانهایت اندوه وتاسف چندروزپیش برای هزارمین بار شاهدپرپرشدن وجان باختن عزیزمان درتصادفات بین جاده ای آنهم براثربی مبالاتی نمایندگان ادوار شدیم..
نمایندگان به اصطلاح ادواری که دراین برهه اززمان بجای دلداری ومعذرت خواهی وپوزش ازولی نعمتان خویش بخاطر عملکردضغیفشان شاهد شوآف های تبلیغاتی وقهرمان پردازیهای غیرواقعی وپشت تریبونی آنان بودیم..
و براستی اگر این مردمان شایسته وآراسته نبوند اکنون مشخص نبود که عزیران درحالا حاضر؛
نمایندگان ادوار؛
– درکانون بازنشستگان فرهنگیان محترم باکدامین یک ازمشکلات یومیه…دست وپنجه نرم میفرمودند
ویا اکنون؛
– بامدرک دکترای تخصصیP.h.Dازفرط بیکاری و..چه سودای بر سرداشتند..
ازشعارتاعمل؛
به گواهی دوست ودشمن بعدازدوران طلایی(مرحوم استاداحمدطه) تمامی نامزدهای پیروزوبازنده که دستکم هرکدام از آنان یک دوره نماینده مردمان فرهیخته بوکان وحومه بوده اندتنها به جناح بازی وشعارهای تبلیغاتی بسنده نموده اند والسلام..
دراین راستاچندسوال ذهن هر مخاطبی را جسته وگریخته بخودمشغول میدارد
نمایندگان ادوار؛
-حمایتهای شماها ازکاندیداتورهای متعددریاست جمهوری محترم آنهم باصرف وقت وهزینه ازبیت المال مردم فرهیخته بوکان ازآقایان؛
ناطق نوری-مرحوم رفسنجانی-خاتمی-موسوی-احمدی نژادو روحانی
علی الخصوص دولتهای خاتمی واحمدی نژادی؛
-خاتمی با شعارایران برای همه ایرانیها بهمراه عملکرد فضای بازسیاسی واجتماعی
-احمدی نژاددولت بهار با رویکردهای عملگرایانه با بشکه ای نفت ۱۲۰دلاری
به غیرازمنفلت طلبیهای جناحی وهزارفامیلی چه دست آوردی سوا ازآمار وارقام کاغذی و تبلیغاتی برای دیارمُکریان داشته است؟!
برای صحت وسقم عرایض اینجانب
مقایسه فرمائید بوکان دارابه پتانسیلهای بیشمار طبیعی وانسانی را باشهرهای همجوار دور ونزدیک
انتخابات؛

بواقع همگان شاهدیم که پس ازسال۱۳۷۴ تاکنون تمامی طرحها وپروژهای عمرانی شهری در شهرستان مذکور پژمرده وراکدمانده است اگراین آماروارقام کاغذی شماها نمایندگان محترم ادوار را از دوران طلایی مرحوم استاداحمدطه منها کنیم دراسفند۱۳۹۸مردم بوکان با بی تفاوتی نسبت به شعارهای انتخاباتی وتبلیغاتی شماها(نمایندگان ادوار) رابه جد تبیه اجتماعی نمیکردند..
بیادداشته باشیدیم که بوکان؛ درجریان انقلاب اسلامی، بوکان،بخشی بودبا۲۵۰۰۰نفر نفوس لاکن برای رسیدن به آرمانهای انقلاب ویا درجریان دفاع مقدس ودفاع ازالحرمین شهیدان گرانقدری ازمیان فرزندان خویش تقدیم این آب وخاک وانقلاب خویش نموده است تا که امروز من وشما درامنیت وآسایش باشیم..
معضلات ومشکلات شهری دربوکان؛
-عدم پلیس راهنمائی ورانندگان شهری
-عدم ناحیه فراوردهای نفتی شهری
-عدم جاده های دوباندی مواصلاتی
-نبودشهربازی
-نبود سینما
-مدارس دوشیفته ونامناسب
-تاریکترین شهرسطح استان
و…
بهمراه تعطیلی وراکدمان چندین طرح وپروژهای ملی ومنطقه ای که بارزترین آن را میتوان تخریب کارخانه نساجی در بوکان برشمرد..
درپایان؛ مردم فرهیخته بوکان براستی به شماها(نمایندگان ادواری) که بوکان رابه ثنا سکوی پرشی به منظور رسیدن به ِاهداف منفعت طلبانه جناحی وهزارفامیلی خودی-نخودی-بیخودی درطول چندین دهه ای مبدل نموده اید و تنها به شعارهای تبلیغاتی وتفرقه افکنانه صرف بسنده کرده اید قطعا دگر باره بقین و ایمان نداریم وزین پس شماها راامانتدار آراوباورمندیهای خویش نمیپنداریم..
دیدیم که چگونه نمایندگان محترم ادوار بجای معذرت خواهی وپوزش ازولی نعمتان خویش مجالس عزایمان را به شوآف های تبلیغاتی ومیتنگهای منفعت طلبانه جناحی و فردی مبدل کردند..

آری؛ این افرد درمیانه ما جایی ندارند وقطعاشعارهای تبلیغی در طول ۱۲سال و۸ ساله شماها که بیش ازدودهه است که تنها ۳۰کیلومترجادی دوباندی بین شهری راتسطیح وبه اتمام رسانده اید آنهم باکشیدن طول مسافت ۳۰Km که تقسیم مینمایم;
۳۰km÷۲۰year=1,5km
درسال خواهدشد…
بایداذعان نمود، اگر کارگران عزیزوزحمتکش (دروازه قبران) دراین بازه ی زمانی ۲۰ ساله با دستان خالی کارمیکردن،بروی پروژی بنام ملی وبه کام نمایندگان ادوار، ایمان دارم به دورازهرگونه تنش ومنت گذاری بخاطر تذکرشفاهی وکتبی به وزیر و..
تاکنون کُل جاده دوبانده رابه اتمام رسانده بودند..
دست دردست هم دهیم به مهر
میهن خویش کنیم آباد.!

توتونچی-سقز

انتهای پیام/دیدگـاه ها

گفتگو