چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹
www.mokrian.ir

  • تاریخ: سه‌شنبه, 25 آگوست 2020 / ساعت 16:08:12
  • شناسه خبر: 6369

فروغ دولت دوازدهم وطرح های عمرانی دربوکان

کلنگ زنی وبهره برداری بیشترطرحهای عمرانی شهری وروستای درمناطق محروم علی الخصوص بوکان باتوجه به روحیه مردمی وانقلابی مسئولان وقت بواقع برخواهدگشت به دوره های سوم وچهارم مجلس شورای اسلامی که روی سخن دراین یادداشت نیست. دولت نهم ودهم؛ دولت نهم مصادف گشت با هفتمین دوری مجلس شورای اسلامی که درآن ایام شعارهای انتخاباتی دولت […]

کلنگ زنی وبهره برداری بیشترطرحهای عمرانی شهری وروستای درمناطق محروم علی الخصوص بوکان باتوجه به روحیه مردمی وانقلابی مسئولان وقت بواقع برخواهدگشت به دوره های سوم وچهارم مجلس شورای اسلامی که روی سخن دراین یادداشت نیست.

دولت نهم ودهم؛

دولت نهم مصادف گشت با هفتمین دوری مجلس شورای اسلامی که درآن ایام شعارهای انتخاباتی دولت نهم سردادن شعارامضای میثاق نامه دولت اسلامی به معنی برگرداندن بیت المال به سفره های خالی مردم درآن زمان بود.
دولت های نهم ودهم پشت سرهم که درانتخابات پیروز میدان شناخته شدند به یمین درآمدهای کلان نفتی درهرکوی وبرزن فعالیتهای میدانی متعددی را شروع نمودند،دراین راستا برنامه های کلان اقتصادی نقطه به نقطه رانیز درجهت عملیاتی نمودن شعارهای انتخاباتی دولت بهار به منظور فقرزدایی اجرائی وتاحدوی زیادی نیز جامعه عمل پوشاندند.

بوکان

آنچنانکه اشاره نمودم دولت نهم وهفتمین دوری مجلس شورای اسلامی متاسفانه دربوکان مصادف شد با کشمکشهای سلیقه ای وشخصی به گونه ایکه دراین دوران هرچندنیم نگاه دولت بهار ازاین شهرستان نیزبازنماند

(مسکن مهر-سیلوی ۷۰هزارتنی-ورزشگاه ۵۰۰۰نفری و..) البته باپیگیریهای فرماندار بومی وقت لاکن دخالتهای سلیقه ای نماینده درآن زمان متاسفانه باعث راکدوبدست فراموشی سپردن شدن بیشتراین طرحها بجای بهره برداری فعالیتهای مذکورگشت آنچنانکه درخاطر همگان است دوری هفتم مجلس شورای اسلامی رانماینده محترم بوکان،بیشترصرف کشمش های سلیقه ای برسربر سبکان ماندن بعضی ازنورچشمیهای ایشان براریکه قدرت در پستهای ریاستی این بزرگواران در بعضی ازادارات سپری نمود.
اختلافات مذکور ودامن زدنهای غیرقانونی وسلیقه ای نماینده وقت کم کم شرایطی را فراهم آورد تا چهره ای جوان،تحصیلکرده وخودساخته درانتخابات دوری هشتم، نهم ودهم به مجلس شورای اسلامی راه یابد ودرنوع خود بی رقیب ترین نامزد کارزار انتخاباتی دربوکان باشد..
در دوره های هشتم و نهم نیز انصافاً گامهای برای به ثمره نشستن طرحهای عمرانی دربوکان صورت گرفت ولی متاسفانه اختلافات سلیقه ای وجناحی این جوان تحصیلکرده را نیز ازتلاش برای برکرسی نشاندن شعارهای تبلیغاتی وی بازداشت.
پس ازروی کارآمدن دولت تدبیر وامید این بارنیز مردم بوکان مجددابه اعتماد شعارهای تزئینی وفریبنده جناحهای رقیب به پای صندوقهای رای آمدند ودگرباره مورد اعتمادشان قرار دادند.
لاکن دریک نگاه ساده وسطحی هیچکدام ازرقبای انتخاباتی در دوری دهم مجلس شورای اسلامی درواقع برنامه وپروژه ای خاص حتی اتمام پروژه های راکد برای بوکان درنظر نداشتند، غیرا رقابت برسر اینکه کدام یک ازاین بزرگواران درجه خلوص نیت بیشتری به جریان اصلاحات دارنددرشعارهای انتخاباتی آنان مشاهده نمیگرد وتنها باکلمات بازکردند، منجمله تنها کارت برندی که نمایندی دوری نهم با آن بازی میکرد برکنار فرمانداربفرماندار بومی بوکان است که میتوان بدان اشاره نمود.
(البته دراین راستانیزبه منظور شفافیت هرچه بیشترسخنان فرمانداردولت بهار رابامستندات و واقعیات باید شنید..)
دوری دهم مجلس شورای اسلامی دربوکان نیزمتاسفانه به منوال ارثیه بجاماندی ازدورهای پنجم وششم برسرتقسیم قدرت ومسائل جناحی برما گذشت هرچند دردوری کوتاهی ازفرمانداری بومی دولت تدبیروامید دربوکان تلاشهای هرچند اندک درجهت احیائ وزنده نمودن پروژه های کوچک وکارگاهی برداشته شدلاکن به دلیل یکسری مسائل جناحی وحاشیه ای ازجمله جریانات کاندیداتوری.
(ایشان رانیزهمچون شهردارمحترم ومردمی دوری چهارم شورای اسلامی شهرستان بوکان بعضی از بزرگواران که یدبیضائی در زمین گیر کردن درخاک ریزاول نخبگان شهرستان مذکوردارند را زمین گیرفرمودند)
انتخابات یازدهمین دوری مجلس شورای اسلامی نیز چنان برماگذشت که دیگر رقم وظرفیتی برای شنیدن شعارهای اصلاح طلبان دیروز واصوالگرایان امروزی برایمان باقی نگذاشته بودو آنچنان دراین دو دهه مردم را آزرده خاطرفرموده بودندکه بیشتر مردم نسبت به جریانات سیاسی،اجتماعی وانتخابات دیارخویش دل زده وسرخرده ازهمه وهرچه درآن است شده بودند ومتاسفانه این خودعاملی برای برکُرسی شدن همان نمادجریانات فکری دیروزی کشت آنهم با همان شکل وسیاق دیروزی؛ وبایداذعان نمود؛ (بازی با شعورمن وما)  آنگونه که هرروزمیدان شهر را به ستاد تبلیعاتی اشتباه فرض فرموده وبانصب بنرهای تبلیغاتی دل هربیننده راباکوله باری از مشکلات اقتصادی،بیکاری و.. ساخته شده بدست بی کفایتی ها بدردمیآورد،اینکه شوف آف های با حضوریا وبی حضور وزرای بی فروغ دولت دوازدهم برای به اصطلاح راه اندازی پروژهای راکدچندین دهه ای ناشی ازکشمشهای جناحی وهزارفامیلی آنان قطعاًبه دورازچشمان بینای مردمان دیارمکریان نبوده وپنهان نخواهدماند.
دست دردست هم دهیم به مهر
میهن خویش کنیم آباد.

لقمان توتونچی

نکته: انتشار این یادداشت به منزله تائید محتوای آن نیست.

انتهای پیام/دیدگـاه ها

گفتگو