دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹
www.mokrian.ir

  • تاریخ: پنج‌شنبه, 1 اکتبر 2020 / ساعت 21:54:04
  • شناسه خبر: 6433

آنانی که این تباهی را رقم زدند ( پس از دستگیری شورای شهر مهاباد )

ارزش و اهمیت روز افزون نقش مردم در ادارەی جوامع به رشد نظام‌های مردم‌سالار از طریق شکل گیری نهادهای محلی نمود یافته است، امری که از خصوصیات متمایزکننده نظام های سیاسی کشورها بوده و هم لازمه نیل به توسعه پايدار است که چون ابزاری کارآمد در برابر رشد متراکم و ناهنجار قدرت و ثروت عمل […]

ارزش و اهمیت روز افزون نقش مردم در ادارەی جوامع به رشد نظام‌های مردم‌سالار از طریق شکل گیری نهادهای محلی نمود یافته است، امری که از خصوصیات متمایزکننده نظام های سیاسی کشورها بوده و هم لازمه نیل به توسعه پايدار است که چون ابزاری کارآمد در برابر رشد متراکم و ناهنجار قدرت و ثروت عمل می کند، هرچند شکل گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران در این راستا تعریف شد ولی بعد از ۵ دوره، ناکارآمدی آنها هر روز برجسته تر شده است، نتایج مطالعات در این زمینه از نبود اسباب و بسترهای سیاسی لازم حکایت دارد تا اراده حداکثری را متجلی و اعمال اراده های سیاسی معطوف به انتفاع شخصی، گروهی و باندی را محدود نماید.

نباید از یاد بُرد که شکلی از مدیریت شهری که امروزه شوراهای شهر جایگزین آن شده اند، واجد صورتی ساده، متمرکز و غیر دمکراتیک بود و شهردار به مانند سایر مسئولین از سوی استاندار تعیین می‌شد، تغییری در مدیریت شهری که با هدف ایجاد ساختاری غیر متمرکز و مبتنی بر انتخاب مردمی صورت گرفت، باید اذعان داشت که تجربه ۵ دوره‌ای انتخابات شورای اسلامی در ایران حاکی از آن است که ماورای شیوه‌نامه‌های اجرایی و قانونی آن، در میدان اجرا، این نماینده هر شهرستان در مجلس شورای اسلامی بوده است که از اختیارات بالایی در مراحل مختلف این انتخابات، برخوردار بوده است، علی الخصوص از طریق فرماندار و روسای ادارات اهداف و افراد خویش را پی می گیرند ( مجری‌های انتخابات که خود در اصل منصوب نماینده هر شهر هستند )، این امر در انتخابات‌های دوره‌های اخیر مهاباد به صورتی برجسته‌تر نیز خودنمایی کرده است و از ریز و درشت مسئولیت‌های شهرستان را در بر می گیرد.
هر چند واقعیت فاجعه‌بار شورای اسلامی شهر مهاباد واجد ریشه‌هایی در ساختارهای رسمی و هم چنین فرهنگ سیاسی مردمی نیز است، آنچه بیش از هر چیز در آن نقش آفرینی نمود، چشم بستن و عدم ایفای وظیفه ناظرین و مجریان انتخابات بود، به صورتی که در دوره پنجم شوراهای اسلامی این شهرستان هیأت اجرایی ( که اعضای آن با سفارش نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی منصوب شده بودند)، علی‌رغم سوء سوابق مشهود و وجهه‌ی نامتناسب شوراهای دستگیرشده‌ی کنونی، آنها را تایید و حتی حمایت نیز نمودند، خُسران اصلی آن نادیده گرفتن پیشینه غنی تاریخی، فرهنگی و سیاسی شهری بود که ظرفیت‌های کثیری در الگوسازی توسعه اجتماعی دارد.
باید گفت که تدقیق در واقعیت عملکردی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر شهرستان، حاکی از آن است که آنها با ایفای نقش سیاسی-مدیریتی جامع خویش می توانند وظیفه خویش را در توسعه شهرستان ایفا نمایند و آن نیز با ایجاد اجماع فیمابین تنوعات نگرشی و منافع گروه‌های شهری ممکن می‌گردد، امری که در ارتباط با شهرستان مهاباد حدود چهار دوره است که با سلطه پوپولیستی و لُمپنیستی نماینده کنونی مجلس ، رویه ای رایج غلبه گروه‌ها و افرادی خاص بر شهر شده است و ناتوان در مدیریت جامع‌الاطراف فوق‌الذکر با حربه حذف اغلب طیف‌ها و پتانسیل‌های موجود به سیاقی عشیرتی متوسل می‌گردد و منافع و مصالح شهر قربانی اهداف سیاسی-انتخاباتی فردی و گروهی شده که ماحصل آن تقویت مفهوم خودی‌و غیر خودی است که علاوه بر سطوح کلان‌تر آن در سطح شهرستان روزبه‌روز تشدید شده است، بدین گونه نقش‌آفرینی نماینده مجلس در راستای توسعه و تعالی شهری مختل گشته و بیشتر راهبرد منازعه/حذف رقبا و پیگیری/ارتقای منافع اقربا، عملیاتی می‌گردد.
پیامد این سبک از مدیریت شهری بروز شرایطی است که نظارت بر شورا و مسئولین ادارات بر محور منافع فردی و گروهی افرادی از خودی‌ها شکل گرفت و اجرا و نظارت بر قانون مورد وظیفه یک نماینده مجلس با منافع فردی و گروهی گره خورد، وضعیتی که سنخیتی با تاریخ، فرهنگ، مدنیت و شعور مردمی شهر مهاباد ندارد و ماحصل آن نیز شکل گیری شوراهای اسلامی چند دوره اخیر و منجمله دوره پنجم بوده است، انتخاباتی که از اوان آن رایزنی‌ها بر محورهای انتفاعی فوق‌الذکر توسط برندگان را رقم زد و بدینگونه به جای اهداف توسعه شهری، بیشتر منافع شخصی و باندی بر محور مهره‌چینی در شطرنج انتخاباتی و مدیریتی شهرستان تقویت گردید.
امروزه که با ورود دستگاه قضا، سویه‌های امیدبخش دادگستری و قضایی آن شروع شده است و امیدهایی مردمی به احقاق حقوق و بسط عدالت را رقم زده‌اند، به عللی چون ریشه دواندن تاریخی عوامل فساد و شبکه نامیمون آن در سطح شهرستان و نقش‌آفرینی آنها در به کرسی نشاندن شوراهای دستگیرشده و مسئولین ادارات، باید یادآور شد که آشکار شدن همه جانبه ریشه‌های فساد، مستلزم سیستم دادگستری پویا و شفافی است که به نظر می‌رسد حوزه توانایی آن باید از روابط قدرت در سطوح شهرستان و استان فراتر باشد.

حسن رشیدی

انتهای پیام/ ده‌نگی کوردستاندیدگـاه ها

گفتگو